Dla Firm

Dla firm świadczymy usługi takie jak:

1. Odbiór odpadów poprodukcyjnych

Posiadamy wszelkie zezwolenia potrzebne do zbiórki, przechowywania oraz utylizacji odpadów poprodukcyjnych. Dysponujemy odpowiednimi powierzchniami magazynowymi oraz niezbędnym sprzętem. Decydując się na współpracę z nami otrzymujecie Państwo gwarancję uczciwej klasyfikacji materiałów oraz profesjonalnej obsługi. Naszą zaletę stanowią również konkurencyjne ceny.

2. Odbiór odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania

Dysponujemy zapleczem technicznym odpowiednim do analizy i utylizacji tego typu materiałów. Zajmujemy się neutralizacją odpadów szkodliwych, w tym toksycznych, w celu ograniczenia lub likwidacji ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Wystawiamy Kartę przekazania odpadów

Do skorzystania z oferty firmy Eko Projekt Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. zapraszamy w szczególności przedsiębiorców z południa Polski.